ALGEMENE VOORWAARDEN

 
 

The Vintage Christmas Company

Affaire d'Eau
Haarlemmerdijk 150

1013 JJ Amsterdam 

Nederland

Algemene verkoopvoorwaarden 2021

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Affaire d'Eau, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 3220959.

De prijzen zoals vermeld op onze website zijn inclusief btw (of daaraan gelijkwaardige heffingen) tegen het geldende tarief, waarvoor wij als verkoper verantwoordelijk zijn. Het door jou te betalen bedrag is de prijs zoals vermeld, vermeerderd met de bezorgkosten.

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop van kerstartikelen (hierna te noemen "Goederen") via de websites van The Vintage Christmas Company op www.thevintagechristmascompany.com.

De website www.thevintagechristmascompany.com en de Goederen worden aangeboden door The Vintage Christmas Company - Affaire d'Eau, een in Nederland gevestigde onderneming, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 3220959, gevestigd op het adres Haarlemmerdijk 150, Amsterdam ( "wij", "ons", "onze"). Wanneer we verwijzen naar "u" en "uw" bedoelen wij de gebruiker van de website en de koper van de Goederen.

U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar [email protected]

Deze leveringsvoorwaarden vormen een rechtens bindende overeenkomst tussen u en ons. Wanneer u Goederen van ons koopt, accepteert u daarmee onze leveringsvoorwaarden. Aangeraden wordt deze leveringsvoorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u zich via deze website iets aanschaft.

Wij behouden ons het recht voor om aan de Algemene Leveringsvoorwaarden waaronder de website en de goederen worden aangeboden, wijzigingen aan te brengen. Een zodanige wijziging in de Algemene Leveringsvoorwaarden zal zodra deze in de tekst van deze voorwaarden opgenomen en op de website gepubliceerd is van toepassing zijn op alle nieuwe bestellingen. Aangeraden wordt dat u op de website regelmatig kijkt wat de leveringsvoorwaarden zijn, om er zeker van te zijn dat u bekend bent met en handelt overeenkomstig de alsdan geldende versie.

Voor het gebruik dat u maakt van de website kunnen bijkomende kennisgevingen en disclaimers van toepassing zijn. Door deze algemene leveringsvoorwaarden te accepteren, gaat u ook akkoord met de kennisgevingen en disclaimers.

De rechten op alle software en de content die beschikbaar is op of via de website zijn ons eigendom; alle zodanige rechten zijn voorbehouden aan ons. Het is u niet toegestaan de content of kopieën van de content die aan u is geleverd of die wordt weergegeven op de website, in welke vorm dan ook te publiceren, te manipuleren, te distribueren of anderszins te verveelvoudigen, en evenmin kunt u van deze content gebruikmaken in het kader van een zakelijke of commerciële onderneming.

The Vintage Christmas Company is een handelsmerk dat ons eigendom is en er is aan u geen licentie of toestemming verleend voor het gebruik van deze merken; voorts stemt u ermee in geen gebruik te zullen maken van deze merken of van andere, op het oog gelijkwaardige merken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij doen ons best te bewerkstelligen dat alle informatie op de website, inclusief de beschrijvingen van onze Goederen en de vermelde prijzen, accuraat en juist is. Desondanks kan het gebeuren dat er fouten in sluipen. We zullen proberen alle foutieve informatie op de website zo spoedig als in redelijkheid mogelijk is te herstellen; zodra wij er in alle redelijkheid van uit menen te kunnen gaan dat een dergelijke fout van invloed kan zijn geweest op uw aankoop van de Goederen, zullen wij proberen u hiervan op de hoogte te brengen. Dat wij deze stappen nemen, betekent echter niet dat we jegens u aansprakelijk zijn voor eventuele fouten op de website.

U gelieve te bedenken dat het kopen van kerstversiering via internet een andere winkelervaring oplevert dan kopen in een stenen winkel. Meer in het bijzonder erkent u dat:

De weergave van kleuren van de Goederen op de website afhankelijk is van een groot aantal factoren, zoals uw eigen instellingen voor de weergave;
Alle afmetingen en maten zijn bij benadering;
Alle Goederen zijn onder voorbehoud van hun beschikbaarheid - het kan voorkomen dat wij niet in staat zijn uw bestelling te leveren; en het kan voorkomen dat we de goederen moeten vervangen door andere, als gevolg van veranderde vereisten in de toepasselijke wet- en regelgeving.
Elke schatting van een tijdstip van levering zoals aangegeven op de website of per e-mail is niet meer dan een schatting;
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw inlog data, uw wachtwoord en alle overige gegevens die verband houden met uw account, te allen tijde vertrouwelijk blijven.

Na ontvangst van uw bestelling, sturen wij u een orderbevestiging per e-mail naar het e-mailadres dat u tijdens de bestelprocedure hebt opgegeven. Deze e-mail met orderbevestiging bevat alleen uw bestelnummer, details over de bestelde Goederen en over de wijze van bezorgen. Houdt u er rekening mee dat deze e-mail met orderbevestiging slechts bedoeld is om aan te geven dat uw bestelling is ontvangen en geen aanvaarding onzerzijds inhoudt van enig aanbod om Goederen aan te kopen. U kunt voordat wij uw bestelling aanvaarden uw aanbod te allen tijde en zonder enige aansprakelijkheid herroepen.

Wij moeten voordat we aanbiedingen kunnen accepteren, de volledige betaling ontvangen hebben van zowel de aankoopsom van de Goederen als van de eventuele van toepassing zijnde bezorgkosten. Indien u ervoor kiest om te betalen via Mastercard, Visa, PayPal, iDeal of een andere betaalmethode die beschikbaar is op de website, zullen we de betaling verwerken op het moment dat we uw Goederen klaarmaken voor verzending.

Een aanbod door u voor de aankoop van goederen wordt alleen geacht door ons te zijn aanvaard op het moment dat wij de Goederen naar u verzenden en u een e-mail sturen waarin details staan over de te verzenden Goederen. Wij behouden ons het recht voor voorafgaand aan acceptatie alle aanbiedingen gedaan in een bestelling te weigeren. Wanneer een bepaald artikel dat u hebt besteld niet beschikbaar is, zullen wij u hiervan in kennis stellen in de e-mail betreffende de verzending van de bestelling. Alle Goederen die niet beschikbaar zijn, zullen uit uw bestelling worden geschrapt en vormen geen onderdeel van enige overeenkomst tussen u en ons.

Alle prijzen en tarieven op de website zijn in EURO's. Daar waar sprake is van bezorgkosten zullen deze tijdens de bestelprocedure worden vermeld.

Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief de Nederlandse btw. Ons btw-nummer is: 

NL 002171002B56. De werkelijke prijs die in rekening wordt gebracht indien u in het buitenland woonachtig bent, is afhankelijk van de wisselkoers zoals deze wordt gehanteerd door uw credit- of debitcardmaatschappij.

Als u via onze website goederen bestelt die buiten Nederland bezorgd moeten worden, kan het zijn dat daar op het moment dat de levering de opgegeven bestemming bereikt invoerrechten en andere heffingen over zijn verschuldigd. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van zodanige invoerrechten en heffingen. Houdt u er rekening mee dat wij geen invloed hebben op deze heffingen en dat wij niet van tevoren kunnen aangeven hoe hoog deze zullen zijn. Neem voordat u uw bestelling plaatst voor meer informatie daarom eerst contact op met de Dienst der Douane bij u in de regio.

Houd er rekening mee dat u moet zich houden aan alle toepasselijke wetten en regelgeving van het land waarvoor de goederen zijn bestemd. Wij zijn niet aansprakelijk voor overtredingen door u begaan van wetten als hierboven bedoeld.

Eventuele geschillen zullen dienen voor de bevoegde Nederlandse rechter. Elke koopovereenkomst is naar Nederlands recht.