P R I V A C Y V E R K L A R I N G   

The Vintage Christmas Company 

 

Verwerkte persoonsgegevens

The Vintage Christmas Company  - hierna genoemd TVCHC - kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van de diensten die TVCHC verleent, en/of omdat u aan TVCHC uw persoonsgegevens zelf hebt verstrekt via het contactformulier op de website. Voor wat dit laatste aangaat zal TVCHC de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Uw voornaam en achternaam en/of de gegevens van uw bedrijf;

• Uw adresgegevens;

• Het nummer van uw telefoon/mobiel;

• Uw e-mailadres;

• Uw IP-adres.

 

Waar The Vintage Christmas Company de data voor nodig heeft

TVCHC verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen, per telefoon - indien gewenst - en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) als u niet per telefoon bereikbaar blijkt te zijn. Bovendien kan Vondels gebruikmaken van uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst tot opdracht, in de regel bestaande uit juridische dienstverlening.

TVCHC verwerkt uw persoonsgegevens aldus voor de volgende doeleinden:

• Het afhandelen van uw betaling;

• Het toezenden van onze nieuwsbrief;

• Het aanmaken door u van een account; 

• Het leveren aan u van goederen en diensten;

• Het analyseren van het gedrag van bezoekers, hetgeen ons in staat stelt om onze website verder te verbeteren (d.w.z. om de producten en diensten die wij aanbieden af te stemmen op uw voorkeuren). 

 

Hoe lang The Vintage Christmas Company de opgeslagen gegevens bewaart

TVCHC slaat uw persoonsgegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uw persoonsgegevens worden alleen bewaard om nieuwsbrieven naar u te kunnen verzenden. 

 

Cookies

Cookies zijn bestanden met een geringe hoeveelheid data die een anonieme en unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden naar uw browser verzonden door een website en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Evenals veel andere websites maken wij gebruik van zogeheten "cookies" om informatie te verzamelen. De cookies waar wij gebruik van maken zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website en voor uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om er melding van te maken zodra er een cookie wordt verzonden. In het geval dat u geen cookies wenst te accepteren kan het echter zijn dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde delen van onze website. 

 

Delen met anderen

Vondels zal uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of om aan enige wettelijke verplichting te voldoen.

 

In kaart brengen van websitebezoek

De website van TVCHC houdt algemene gegevens bij van het bezoek aan de site, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip waarop de site werd opgevraagd en de gegevens die uw browser bij uw bezoek meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van het bezoek- en klikgedrag op de website. Vondels gebruikt deze informatie om de werking van de website nog verder te kunnen verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden doorgegeven.

 

Data importeren, exporteren of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en ze te laten corrigeren of wissen. U kunt [email protected] een verzoek sturen om gegevens te kunnen bekijken en ze te laten corrigeren of wissen. TVCHC zal op uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week reageren.

 

Beveiliging

TVCHC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om te voorkomen dat het komt tot misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging daarvan. De website van TVCHC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet veilig zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, of als u meer informatie wilt over de beveiliging van de persoonsgegevens die TVCHC verzamelt, neemt u dan contact met ons op via [email protected] is als volgt te bereiken:

 

Haarlemmerdijk 150

1013 JJ Amsterdam - Nederland

KvK nr. 3220959

[email protected]